The first to coin the phrase: Tim O’Reilly

Tim O’Reilly (van de vermaarde uitgeverij O’Reilly, de grootste en beste uitgever van boeken op het gebied van alles dat over computers en software geschreven kan worden) was de eerste die de term Web 2.0 helder omschreef. Hij deed dat ten behoeve van een congres dat de uitgever organiseerde rondom de nieuwste trends op het gebied van internet.

Het congres vond plaats in het begin van 2004, en anderhalf jaar later schreef Tim een uitgebreid artikel waarin hij de verschillende aspecten van Web 2.0 mooi naast elkaar zette: What is Web 2.0.

Tim benoemt een aantal typerende zaken waarmee hij een duidelijk onderscheid waarneemt ten opzichte van ‘vroeger’. Iets is Web 2.0 wanneer:

  • Het gaat om diensten in plaats van verpakte software, met kostenefficiente schaalbaarheid
  • Het een moeilijk na te maken databron omvat, die gevoed wordt door de gebruikers
  • De gebruikers vertrouwd worden als waren ze mede-programmeurs
  • Het de gezamelijke kennis van gebruikers en programmeurs verenigt
  • Het gebruik maakt van de ‘long tail’ van gebruikerservaringen
  • De software boven het niveau van de enkele toepassing uitstijgt
  • De gebruikersinterface, het business model en alles ‘lightweight’ is

In de komende posts zal ik hier nader op ingaan met voorbeelden (zowel van Tim O’Reilly als van mijzelf) en verdere discussiepunten.askfm-uznat.ruсамостоятельное поисковое продвижение сайта

Author: lykle

Kalm, nieuwsgierig en vastberaden. Stelt de juiste vragen als dagvoorzitter/moderator.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.