Episode 1.0 van Lopend Vuur is uit!

Episode 1.0 at Lopend Vuur

We hebben er een paar maanden mee rondgespeeld, en sinds vandaag zijn we officieel ‘los’. Lopend Vuur, de podcast over Nederlandse indoe bands en indie platenlabels begint op gang te komen.

Episode 1.0 wordt besteed aan een interview met Björn Wijers, van Simuze.nl. Hij praat ons bij over de mogelijkheden voor independent artiesten om met Creative Commons licenties de exploitatie van hun muziek in eigen had te nemen.

Naschrift:

van Björn ontvingen we daags na de opnames nog een mailtje over het genoemde artikel uit de BUMA/STEMRA-voorwaarden:

In het interview geef ik aan dat het niet mogelijk is om CC en BUMA/STEMRA lid te zijn en dat dit komt door bepaling 8b. Dat is niet helemaal correct. Dit moet zijn artikel 8.2.

Hierin staat namelijk:

Artikel 8

‘2. In het bijzonder verstaat de auteur dat hem als gevolg van de overdracht omschreven in artikel 2 niet is toegestaan tijdens de duur van deze overeenkomst het muziekauteursrecht op het repertoire nog eens aan een derde te leveren’

bron: BUMA exploitatie contract d.d. 14 oktober 1992

Ook in het STEMRA contract staat een vergelijkbaar stuk:

Artikel 8

‘2. In het bijzonder verstaat de auteur dat hem als gevolg van de overdracht omschreven in artikel 2 niet is toegestaan tijdens de duur van deze overeenkomst het muziekauteursrecht de mechanische reproductierechten zelf te exploiteren en te handhaven’

bron: STEMRA exploitatie contract d.d. 14 oktober 1992

Zoals je ziet vooral in de STEMRA bepaling is het direct duidelijk dat je hiermee een deel van je autonomie opgeeft en je dus expliciet je rechten exclusief dient af te staan. Uiteraard zijn er nog meer artikelen uit de contracten die hier mee van doen hebben, maar dit vond ik de meest in het oog springende en voor mij en andere niet juristen de meest duidelijke.

ps: Als BUMA/STEMRA daadwerkelijk aan handhaving zou doen is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat artiesten als Pete Philly[1] en Solex[2] toch gebruik kunnen maken van CC licenties. Maw de handhaving van BUMA/STEMRA stelt weinig voor en dus mag je mijns inziens stellen dat het nut van BUMA/STEMRA lid zijn steeds kleiner wordt.

[1]http://3voor12.vpro.nl/plundertmusea/mixen/mix.jsp?mix=25106009&user=25106030
[2]http://3voor12.vpro.nl/plundertmusea/mixen/mix.jsp?mix=24081032&user=24080962
mobiles gamesниша пластиковая

Author: lykle

Kalm, nieuwsgierig en vastberaden. Stelt de juiste vragen als dagvoorzitter/moderator.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.