Streaming held back

But the picture is actually surprising as the availability of legal streams for 2010 box office winners has dropped in the last 12 months. On their face, one might expect sales of legal online streams to see patterns similar to sales of DVDs, even if they would trail the plastic medium. But what’s surprising here is that it appears studios have decided to pull their movie catalogs back offline.сайт

openOV; vrij van a naar b

Wij van openOV zijn doeners, het is kapitaalvernietiging om geen gebruik te maken van vrij beschikbare broncode bij open omgevingen. Onze programmacode is daarom beschikbaar als open source en wij maken gebruik van bestaande infrastructuren. Wij voorzien dat de exploitatie van een echt open NDOV vooral zal bestaan uit het monitoren van de infrastructuur. Posted on Categories Geen categorie