openOV; vrij van a naar b

Wij van openOV zijn doeners, het is kapitaalvernietiging om geen gebruik te maken van vrij beschikbare broncode bij open omgevingen. Onze programmacode is daarom beschikbaar als open source en wij maken gebruik van bestaande infrastructuren. Wij voorzi…

Wij van openOV zijn doeners, het is kapitaalvernietiging om geen gebruik te maken van vrij beschikbare broncode bij open omgevingen. Onze programmacode is daarom beschikbaar als open source en wij maken gebruik van bestaande infrastructuren. Wij voorzien dat de exploitatie van een echt open NDOV vooral zal bestaan uit het monitoren van de infrastructuur.