Verkies De Ommelanden als mooiste naoorlogs erfgoed in Groningen #lichtruimte

Vandaag ging de manifestatie Licht & Ruimte Groningen van start. Wethouder Roeland van der Schaaf klom in een hoogwerker en inspecteerde de bijzondere details van het Cosmo-gebouw aan de Grote Markt. De manifestatie brengt 75 gebouwen in Stad Groningen onder de aandacht, die tussen 1945 en 1970 zijn gebouwd, het zogenaamde naoorlogse erfgoed.

Er zit ook een wedstrijd bij

Zes van die naoorlogse gebouwen strijden namelijk om de titel ‘mooiste naoorlogse erfgoed’. En ik ben gevraagd om één van die gebouwen een handje te helpen: De Ommelanden. Ik vroeg de wethouder welk gebouw er moest winnen:

[youtube http://youtu.be/TvUuWhK5s1c]

Wil jij je stem uitbrengen? Ga dan naar de speciale website: lichtruimtegroningen.nl, je hebt tot 17 oktober de tijd. lyklePosted on Categories PersoonlijkTags Leave a comment on Verkies De Ommelanden als mooiste naoorlogs erfgoed in Groningen #lichtruimte

Ambtenaar2.0: mission accomplished?

Je hebt het de afgelopen week misschien wel voorbij zien komen: het voortbestaan van Ambtenaar2.0 staat op de tocht. Check deze Storify van Marie Louise Borsje met een immense reeks tweets naar aanleiding van het bericht dat De Werkmaatschappij (onderdeel van met ministerie van BZK) voor het einde van dit jaar graag een financieel rendabel businessplan wil zien voor Ambtenaar2.0.

Quit while you’re ahead

Er vallen hele interessante discussies te voeren over overheidsdiensten die kostendekkend willen werken. En er vallen misschien nog wel interessantere discussies te voeren over initiatieven zoals Ambtenaar2.0 die een bestaande organisatie in een nieuw paradigma proberen te brengen. En al die discussies tieren welig. Vooral doen, want het is machtig leerzaam.

En dat was het vanaf het begin! Sinds de start van het initiatief heb ik het alleen maar zien groeien en stel ik vast dat er een respectabele hoeveelheid ambtenaren en burgers bereikt is met de boodschap dat de overheid op een andere manier kán werken. Er zijn allerlei initiatieven opgestart, die veel mensen in beweging hebben gebracht. Er is een prachtige online tool gebouwd, Pleio, die (als ik het goed begrepen heb) in een stichting is onder gebracht en derhalve niet afhankelijk is van het oordeel van De Werkmaatschappij over een al dan niet financieel rendabel business plan.

Evenals al die personen (ambtenaar of niet) die geraakt zijn door het initiatief, niet afhankelijk zijn van het oordeel van De werkmaatschappij. Hun inspiratie en motivatie zit in de personen zelf, en hun netwerk. Wanneer de personen zichzelf en elkaar blijven vinden en uitdagen, is er een significant verschil gemaakt en zal Nederland ervan profiteren.

Wat mij betreft is Ambtenaar2.0 klaar. Tijd voor iets nieuws. Vernieuwers @davied en @mlborsje en alle Ambtenaren2.0 mogen trots zijn op wat ze losgemaakt hebben.где взять контент для блога