Bewolkt.nl

Bewolkt

Wordclouds rule, maar dat ik dat vind wisten jullie al. Ard Boer was de man die het idee een extra zetje gaf, en Arno Hoogma is de programmeur die het voor elkaar gebokst heeft: bewolkt.nl

Op bewolkt.nl kun je vanaf heden je hart luchten voor wat betreft je mening over Jan Peter Balkenende en Wouter Bos.
Vind je Balkenende stom, lief of saai? Gebruik dan de tags om samen met de overige bezoekers van de site de persoonlijke wordcloud van Balkenende te maken. Je kunt ook kiezen uit een van de meer dan honderd overige tags. In een oogopslag zie je zo precies wat we met zijn allen (live!) vinden van de beide heren. Een wolk zegt immers meer dan duizend foto’s.

De bedoeling is om bewolkt.nl zo verder te ontwikkelen dat het ook mogelijk wordt om je eigen account aan te maken waarmee je vrienden en familie kunt vragen om jouw eigen wolk te maken. Deze kun je dan weer gebruiken op myspace, hyves, weblogs etc. Ook kun je dan zelf andere thema’s maken waar bezoekers van de site op kunnen taggen. Op bewolkt.nl kun je nu je emailadres achterlaten zodat we je het direct kunnen laten weten als deze service aangeboden wordt.

Een korte uitleg, als je die nodig hebt, vind je op Youtube!сайтсоздание веб сайта цены

Author: lykle

Kalm, nieuwsgierig en vastberaden. Stelt de juiste vragen als dagvoorzitter/moderator.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.