Gelezen: The curious Incident of the dog in the night-time – Mark Haddon

Gelezen: the curious incident of the dog

The Curious Incident Of The Dog In The Nighttime - Mark Haddon

[amazon_link id=”1400032717″ target=”_blank” ]The Curious Incident of the Dog in the night-time[/amazon_link] van Mark Haddon is een boek met een eigen Wikipedia-pagina. Het beschrijft de belevenissen van een jongen, nadat hij ‘s avonds ontdekt dat de hand van de overburen is vermoord. De jongen (Crhistopher) is autistisch, de flaptekst heeft het over Het Asperger Syndroom.

Omdat het boek vanuit het ik-perpsectief is geschreven, krijg je al snel een beeld van de belevingswereld van een autistische persoon. Het boek leestfijn en is erg afwisselend doordat de hoofdpersoon regelmatig met diagrammen uitleg geeft over zijn wiskundige fascinaties. Diezelfde wiskunde en logica geven hem houvast wanneer de wereld hem te ingewikkeld wordt. Op die momenten wordt ook veelal duidelijk hoezeer ‘gewone mensen’ in staat zijn om te interpreteren en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Wie er beter af is, is soms nog maar de vraag.

The curious incident of the dog in the night-time is een mooi boek dat me meesleepte in een wereld zoals ik me die maar nauwelijks kan voorstellen. De schrijver slaagde er echter wel in mij mee te laten leven met de hoofdpersoon en me te laten nadenken over mijn ‘zegeningen’ en wist me tot het einde geboeid te houden.продвинуть сайт бесплатносамостоятельная регистрация сайта в каталогах

Uncategorized