Ziggo bedient ook niet bestaande klanten en wordt stout

In 2006 zegde ik mijn abonnement op bij @Home. In 2008 weet Ziggo mij alsnog te vinden als trouwe klant…

Ziggo LogoImage via Wikipedia

Ziggo maakt met haar (zijn?) acties heel wat los, en meestal niet op een positieve manier. Omdat ik al in 2006 mijn internet bij @Home/Essen opgezegd had, dacht ik verschoond te zullen blijven van Ziggo-gedoe. Maar toch niet: kortgeleden ontving ik per brief de nieuwe Algemene Voorwaarden van Ziggo!

Goed, ik kan ze natuurlijk gewoon bij het oud papier gooien (zal ik ook doen), maar niet voordat ik jullie laat zien hoe Zigoo langzaamaan wat wilder lijkt te gaan worden. De brief sluit af met:

P.S. Wettelijk zijn wij verplicht u erop te wijzen dat wijziging van de Algemene Voorwaarden u het recht geeft om binnen 4 weken na heden op te zeggen. Maar omdat de opzegtermijn in deze voorwaarden voor alle diensten toch maar 1 kalendermaand is, lijkt ons dat een overbodige mededeling.

Hoei! Stout!

подбор слов adwordsраскрутка тиц

Author: lykle

Kalm, nieuwsgierig en vastberaden. Stelt de juiste vragen als dagvoorzitter/moderator.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.