Seeds – Crowdfunding bank, powered by ANB AMRO

Seeds heeft zich ten doel gesteld om ondernemerschap met een positief sociaal-maatschappelijke impact te bevorderen door een plek te bieden waar op innovatieve wijze financiering kan worden verkregen. Tot dusver was dit op de traditionele wijze niet altijd mogelijk. Bovendien wil Seeds investeerders de gelegenheid geven om naast een Return on Investment ook een Return on Involvement (betrokkenheid) en Social Return on Investment te realiseren.warfacebestcheats

A hierarchy of business to business needs

If you’re selling a product or service to a business–to a non-owner–consider this hierarchy, from primary needs on down:

Avoiding risk
Avoiding hassle
Gaining praise
Gaining power
Having fun
Making a profitgames