Seeds – Crowdfunding bank, powered by ANB AMRO

Seeds heeft zich ten doel gesteld om ondernemerschap met een positief sociaal-maatschappelijke impact te bevorderen door een plek te bieden waar op innovatieve wijze financiering kan worden verkregen. Tot dusver was dit op de traditionele wijze niet altijd mogelijk. Bovendien wil Seeds investeerders de gelegenheid geven om naast een Return on Investment ook een Return on Involvement (betrokkenheid) en Social Return on Investment te realiseren.warfacebestcheats

Published by

lykle

Legt Blockchains en Basisinkomen uit, en stelt de juiste vragen als dagvoorzitter/moderator.