Danny Mekić:”Technologie moet worden ingezet om de samenleving te verbeteren en niet om mensen te vervangen of te controleren.”

Danny Mekić is niet makkelijk te pakken te krijgen, maar het lukte uiteindelijk wel. Jaren geleden troffen we elkaar zo nu en dan tijdens congressen, en hij is nog steeds (veel) jonger dan veel van de andere interessante mensen in de wereld van (digitale) technologie. We hadden eigenlijk te weinig tijd, want veel van de punten die Danny inbracht, verdienen meer rust en ruimte. Dus reken op een volgepakt uur met privacy-gerelateerde onderwerpen!

Danny Mekić

Danny Mekić is niet makkelijk te pakken te krijgen, maar het lukte uiteindelijk wel. Jaren geleden troffen we elkaar zo nu en dan tijdens congressen, en hij is nog steeds (veel) jonger dan veel van de andere interessante mensen in de wereld van (digitale) technologie. We hadden eigenlijk te weinig tijd, want veel van de punten die Danny inbracht, verdienen meer rust en ruimte. Dus reken op een volgepakt uur met privacy-gerelateerde onderwerpen!

Wat is het probleem met het gebruik van technologie in de samenleving?

Het probleem met het gebruik van technologie in de samenleving is dat het leidt tot ontmenselijking, en dat is niet de schuld van de technologie maar eerder van het gebrek aan respect en zorg voor elkaar.

Wat is het probleem met de toenemende complexiteit van de samenleving?

Het probleem met de toenemende complexiteit van de samenleving is dat het te moeilijk wordt voor mensen om het te begrijpen, met wetten en uitzonderingen die er elke dag bijkomen en websites van overheden die steeds complexer worden.

Wat is het potentiële probleem van ons digitale geheugen?

Het potentiële probleem met ons digitale geheugen is dat het niets vergeet, in tegenstelling tot ons menselijk geheugen, en dat we in de toekomst negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de hoeveelheid gegevens die we hebben verzameld en opgeslagen.

Luister de podcast hier op Springcast.fm of op Spotify:

Samenvatting

In deze aflevering van de podcast Digitale Fitheid spreekt gastheer Lykle de Vries met Danny Mekić over verschillende aspecten van digitale fitheid. Danny, een expert op het gebied van technologie, recht en ondernemerschap, deelt zijn inzichten en ervaringen. Ze bespreken onderwerpen zoals digitale hygiëne, dataopslag, digitale identiteit en de impact van technologie op de samenleving. Danny benadrukt het belang van kritisch commentaar en actie om de negatieve gevolgen van technologie te beperken. Hij deelt ook zijn favoriete app, DALL-E 3 van OpenAI, die hem helpt bij het visualiseren van complexe concepten.

Deze aflevering biedt waardevolle inzichten en tips voor het ontwikkelen van digitale fitheid. In dit deel van het gesprek bespreken Danny Mekić en Martijn Aslander de impact van AI op individuele capaciteiten en de samenleving als geheel. Ze benadrukken dat AI kan helpen bij het overwinnen van persoonlijke zwaktes en het vergroten van de ruimte om doelen te bereiken. Ze bespreken ook de mogelijke effecten van AI op de economie, databescherming en afhankelijkheden. Danny benadrukt dat het gebruik van AI kan leiden tot ongelijkheid en afhankelijkheid van enkele grote bedrijven. Ze bespreken ook het belang van het stellen van de juiste vraag en het ontwikkelen van informatievaardigheden. Ze benadrukken dat technologie moet worden ingezet om de samenleving te verbeteren en niet om mensen te vervangen of te controleren. Danny deelt zijn persoonlijke routines en methoden voor productiviteit, en benadrukt het belang van reflectie en het leven in het heden. Hij bespreekt ook zijn voortgang met zijn proefschrift en zijn toekomstige plannen.

In deze aflevering van de podcast Digitale Fitheid spreekt Lykle met Danny Mekić over privacy inbreuk, toekomstplannen, het herstellen van de verbinding tussen mensen, het counteren van de impact van technologie, samenwerking en verdieping. Danny is van plan om slachtoffers van de toeslagenaffaire te interviewen om te onderzoeken hoe de privacy inbreuk die zij hebben ervaren hun menselijke waardigheid heeft aangetast. Hij wil deze verhalen koppelen aan privacykwesties die ons allemaal aangaan. Daarnaast is Danny van plan om artikelen te schrijven en mogelijk op de universiteit te blijven werken. Het doel is om de verhalen te delen en de beleving van mensen bij technologie te kleuren, zodat er een kentering kan plaatsvinden in het gebruik van technologie.

De aflevering eindigt met aankondigingen voor de maand van de Digitale Fitheid en de Europese PKM Summit.

Takeaways

 • Digitale hygiëne is essentieel om de negatieve gevolgen van overmatige dataopslag te voorkomen.
 • Het digitale geheugen is in staat om alles te onthouden, wat zowel voordelen als nadelen met zich meebrengt.
 • Het is belangrijk om kritisch te blijven over de impact van technologie op de samenleving en persoonlijke privacy.
 • AI-assisted systemen kunnen creatieve protheses bieden en helpen bij het verbeteren van prestaties en productiviteit. AI kan individuen helpen bij het overwinnen van persoonlijke zwaktes en het vergroten van de ruimte om doelen te bereiken.
 • Het gebruik van AI kan leiden tot ongelijkheid en afhankelijkheid van enkele grote bedrijven, wat vraagt om regulering en maatschappelijke discussie.
 • Het stellen van de juiste vraag en het ontwikkelen van informatievaardigheden zijn essentieel in het digitale tijdperk.
 • Technologie moet worden ingezet om de samenleving te verbeteren en niet om mensen te vervangen of te controleren.
 • Reflectie en het leven in het heden zijn belangrijk voor persoonlijke groei en productiviteit. Onderzoek de impact van privacy inbreuk op menselijke waardigheid
 • Schrijf artikelen en deel verhalen om bewustwording te creëren
 • Herstel de verbinding tussen mensen door het delen van ervaringen
 • Counter de negatieve impact van technologie door bewust gebruik en gedragsverandering
 • Werk samen en verdiep je kennis om tot oplossingen te komen

Chapters

00:00 Introductie en kennismaking

01:00 Danny’s achtergrond en expertise

04:12 Danny’s digitale fitheid

05:10 Digitale hygiëne en dataopslag

06:11 Gevolgen van digitaal geheugen

08:41 Digitale identiteit en persoonsgegevens

11:50 De impact van technologie op de samenleving

14:20 Discriminatie en algoritmen

17:00 Privacy en gezichtsherkenning

20:31 De rol van kritisch commentaar en actie

22:02 Apparaatgebruik en favoriete apps

23:12 Belangrijke app: Deli3 van OpenAI

25:06 Creatieve protheses en AI-assisted systemen

25:49 AI als hulpmiddel voor individuele capaciteiten

26:42 Effecten van AI op de samenleving

27:34 Veranderingen in de economie en afhankelijkheden

28:47 De impact van AI op gelijkheid en afhankelijkheid

29:48 Het belang van het stellen van de juiste vraag

30:52 Het belang van informatievaardigheden

31:55 Het belang van informatiebeheer en -verwerking

32:57 De rol van technologie bij het begrijpen van complexe informatie

33:27 Symptoombestrijding versus structurele oplossingen

34:07 De verantwoordelijkheid van overheden bij het begrijpelijk maken van informatie

35:17 De impact van apps op de verantwoordelijkheid van burgers

36:25 De rol van de overheid bij het oplossen van maatschappelijke problemen

37:39 De complexiteit van de samenleving en de behoefte aan eenvoud

38:59 Het belang van menselijk contact en verbinding

40:09 De negatieve impact van technologie op de werkvloer

41:04 De ontmenselijking van de samenleving door technologie

42:45 Persoonlijke routines en methoden voor productiviteit

46:25 Het belang van reflectie en het leven in het heden

50:42 De voortgang van het proefschrift en toekomstige plannen

52:08 Onderzoek naar privacy inbreuk

53:11 Toekomstplannen

54:55 Verbinding tussen mensen herstellen

55:23 Impact van technologie counteren

56:42 Samenwerking en verdieping

57:37 Afsluiting en aankondigingen

Seizoen 3 van deze podcast wordt gesponsord door de Rijksacademie voor Digitalisering en informatisering Overheid (RADIO)

Author: lykle

Kalm, nieuwsgierig en vastberaden. Stelt de juiste vragen als dagvoorzitter/moderator.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.