Schepen Aan de Horizon – Aflevering 1

Ik luister de komende tijd een aantal oude podcasts weer terug. De eerste is uit de zomer van 2013, de eerste aflevering van de podcast Schepen Aan De Horizon.

In deze post deel ik de samenvatting, beste quote en drie inzichten die ik uit het gesprek haalde.

Ik luister de komende tijd een aantal oude podcasts weer terug. De eerste is uit de zomer van 2013, de eerste aflevering van de podcast Schepen Aan De Horizon.

In deze post deel ik de samenvatting, beste quote en drie inzichten die ik uit het gesprek haalde.

Ik doe dat ook om wat nieuwe technologie uit te proberen. Met behulp van MacWhisper maak ik een transcript van de podcast, die ik toevoeg aan de oorspronkelijke pagina van de podcast. Die pagina laad ik vervolgens in Reader (van Readwise) om interessante stukken te markeren.

Leuk aan Reader is dat ze Ghostreader ingebouwd hebben, een GPT3.5 implementatie waarmee je het document kunt samenvatten, en ook, op basis van de highlights die je hebt gemaakt, een setje vraag en antwoord (Q&A) kunt maken.

Dat hele setje gaat vervolgens mijn eigen Obsidian in, zodat ik (op termijn) een mooi archief opbouw van alle interessante quotes uit de podcasts die ik heb opgenomen.

Voor nu, hier de resultaten van de eerste aflevering van de Schepen Aan de Horizon podcas: https://sadh.nl/2013/07/04/schepen-aan-de-horizon-aflevering-1/

Mijn top-quote

Ik wil wel poneren dat de consument, zoals we die de afgelopen eeuw hebben leren kennen, een tijdelijke verschijnsel is. En daarmee dus die hele economie en die massa-industrie die er achter hangt, die de consument ook een beetje gecreëerd heeft, dat dat een tijdelijke glitch zal zijn op de ontwikkeling van de mensheid, als je die over een langere periode bekijkt.

Lykle de Vries – juli 2013

Samenvatting

Het transcript is een gesprek tussen Maarten Bronts, Lykle de Vries en Ronald Mulder over innovatie, productiviteit en de veranderende aard van werk en consumptie. Ze gaan in op het idee van maatschappelijke innovatie en hoe dit de manier waarop mensen werken en consumeren verandert. Ze bespreken ook het belang van aanpassingsvermogen en flexibiliteit in een snel veranderende wereld.

Q&A

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds is een groep zelfstandigen die hun risico’s bundelen door elke maand kleine bedragen in een pot te storten. Als een lid ziek wordt, kunnen ze geld uit de pot halen om hun kosten te dekken.

Wat is de toekomst van de consument?

Volgens de tekst is de consument zoals we die de afgelopen eeuw hebben gekend een tijdelijk verschijnsel. De tekst suggereert dat deze hapering in de menselijke ontwikkeling zal worden opgelost en dat het concept van de consument zal evolueren voorbij het massa-industriële complex dat het heeft gecreëerd.

Wat is het verschil tussen plannen en scenario’s maken?

De tekst suggereert dat planning meer gezien moet worden als scenario-ontwikkeling. Hoewel het nuttig is om te weten hoe verschillende elementen op elkaar inwerken, is plannen met de verwachting dat alles zal gaan zoals bedoeld niet langer praktisch. Het is verstandiger om een open geest te houden en flexibel te reageren op wat je onderweg tegenkomt.