Schepen Aan De Horizon – aflevering 2

Dit was een wat moeilijkere aflevering van SADH om terug te luisteren. Ik praat erin namelijk over de Piramide van Maslow alsof het een sequentiële reeks levensvoorwaarden betreft. Terwijl ook Maslow zelf al vrij snel tot de conclusie kwam dat dat niet zo was.

Oei, dit was een wat moeilijkere aflevering van SADH om terug te luisteren. Ik praat erin namelijk over de Piramide van Maslow alsof het een sequentiële reeks levensvoorwaarden betreft. Terwijl Maslow dat nooit beweerd heeft.

Ik luister de komende tijd een aantal oude podcasts weer terug. De tweede is uit de zomer van 2013, de tweede aflevering van de podcast Schepen Aan De Horizon.

In deze post deel ik de samenvatting, beste quote en drie inzichten die ik uit het gesprek haalde.

Luister de hele aflevering hier terug: https://sadh.nl/2013/07/11/schepen-aan-de-horizon-aflevering-2/

Topquote

En je zou ook best een case kunnen maken om die leerplicht af te schaffen en een leerrecht in te voeren. Dan moet die school het ook een beetje hun best doen om de klanten tevreden te stellen.

Ronald Mulder

Samenvatting

Het gesprek gaat over het onderwerp zelfverwerkelijking en hoe dit in verband staat met de hiërarchie van behoeften. De gasten praten over hoe de maatschappij mensen conditioneert om alleen dingen te zien die ze weten en mogelijk achten, en hoe dit het streven naar zelfverwerkelijking beïnvloedt. Ze bespreken ook hoe het huidige onderwijssysteem studenten mogelijk onvoldoende voorbereidt op de veranderende arbeidsmarkt en hoe belangrijk het is om studenten te leren hoe ze kunnen leren en zich kunnen aanpassen in onbekende situaties. Het gesprek eindigt met een debat over de vraag of er verplichte onderwijsvereisten moeten zijn of dat studenten meer flexibiliteit moeten hebben in het kiezen van hun cursussen.

Q&A

Wat is het belangrijkste verschil tussen het traditionele idee van een carrièreladder en de manier waarop veel jongeren tegenwoordig tegen werk aankijken?

Volgens de spreker zien jongeren werk tegenwoordig eerder als een portfolio van projecten dan als een traditionele carrièreladder.

Waarop moeten scholen zich volgens de spreker richten als kennis gemakkelijk online beschikbaar is?

De spreker vindt dat scholen zich moeten richten op het aanleren van vaardigheden die niet online geleerd kunnen worden, zoals sociale vaardigheden en presentatievaardigheden.

Waarom zijn jongeren volgens het document vaak niet geïnteresseerd in traditioneel politiek activisme?

Het gesprek suggereert dat jongeren meer geïnteresseerd zijn in persoonlijke ervaringen en zelfontplooiing dan in de mening van anderen, en dat dit hun gebrek aan interesse in traditioneel politiek activisme kan verklaren.

Schepen Aan de Horizon – Aflevering 1

Ik luister de komende tijd een aantal oude podcasts weer terug. De eerste is uit de zomer van 2013, de eerste aflevering van de podcast Schepen Aan De Horizon.

In deze post deel ik de samenvatting, beste quote en drie inzichten die ik uit het gesprek haalde.

Ik luister de komende tijd een aantal oude podcasts weer terug. De eerste is uit de zomer van 2013, de eerste aflevering van de podcast Schepen Aan De Horizon.

In deze post deel ik de samenvatting, beste quote en drie inzichten die ik uit het gesprek haalde.

Ik doe dat ook om wat nieuwe technologie uit te proberen. Met behulp van MacWhisper maak ik een transcript van de podcast, die ik toevoeg aan de oorspronkelijke pagina van de podcast. Die pagina laad ik vervolgens in Reader (van Readwise) om interessante stukken te markeren.

Leuk aan Reader is dat ze Ghostreader ingebouwd hebben, een GPT3.5 implementatie waarmee je het document kunt samenvatten, en ook, op basis van de highlights die je hebt gemaakt, een setje vraag en antwoord (Q&A) kunt maken.

Dat hele setje gaat vervolgens mijn eigen Obsidian in, zodat ik (op termijn) een mooi archief opbouw van alle interessante quotes uit de podcasts die ik heb opgenomen.

Voor nu, hier de resultaten van de eerste aflevering van de Schepen Aan de Horizon podcas: https://sadh.nl/2013/07/04/schepen-aan-de-horizon-aflevering-1/

Mijn top-quote

Ik wil wel poneren dat de consument, zoals we die de afgelopen eeuw hebben leren kennen, een tijdelijke verschijnsel is. En daarmee dus die hele economie en die massa-industrie die er achter hangt, die de consument ook een beetje gecreëerd heeft, dat dat een tijdelijke glitch zal zijn op de ontwikkeling van de mensheid, als je die over een langere periode bekijkt.

Lykle de Vries – juli 2013

Samenvatting

Het transcript is een gesprek tussen Maarten Bronts, Lykle de Vries en Ronald Mulder over innovatie, productiviteit en de veranderende aard van werk en consumptie. Ze gaan in op het idee van maatschappelijke innovatie en hoe dit de manier waarop mensen werken en consumeren verandert. Ze bespreken ook het belang van aanpassingsvermogen en flexibiliteit in een snel veranderende wereld.

Q&A

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds is een groep zelfstandigen die hun risico’s bundelen door elke maand kleine bedragen in een pot te storten. Als een lid ziek wordt, kunnen ze geld uit de pot halen om hun kosten te dekken.

Wat is de toekomst van de consument?

Volgens de tekst is de consument zoals we die de afgelopen eeuw hebben gekend een tijdelijk verschijnsel. De tekst suggereert dat deze hapering in de menselijke ontwikkeling zal worden opgelost en dat het concept van de consument zal evolueren voorbij het massa-industriële complex dat het heeft gecreëerd.

Wat is het verschil tussen plannen en scenario’s maken?

De tekst suggereert dat planning meer gezien moet worden als scenario-ontwikkeling. Hoewel het nuttig is om te weten hoe verschillende elementen op elkaar inwerken, is plannen met de verwachting dat alles zal gaan zoals bedoeld niet langer praktisch. Het is verstandiger om een open geest te houden en flexibel te reageren op wat je onderweg tegenkomt.

Schepen Aan De Horizon – de rerun!

In 2023 was het tien jaar geleden dat Maarten Bronts, Ronald Mulder en ik in cafe De Koffer zaten. We hadden een levendig gesprek over van alles en nog wat. En op een gegeven moment zei Maarten: “waarom nemen we dit eigenlijk niet op?”

In 2023 was het tien jaar geleden dat Maarten Bronts, Ronald Mulder en ik in cafe De Koffer zaten. We hadden een levendig gesprek over van alles en nog wat. En op een gegeven moment zei Maarten: “waarom nemen we dit eigenlijk niet op?”

Het was de geboorte van de Schepen Aan De Horizon-podcasts, die van 2013 tot en met 2018 liep. We maakten, met een wisselende crew, uiteindelijk 58 afleveringen. Over van alles en og wat.

De eerste vier afleveringen waren bijzonder, omdat we die min of meer volledig gescript hadden, rondom het perspectief dat Ronald en ik in die tijd hadden rondom maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen in de wereld. Maarten voerde het gesprek aan, en bevroeg ons. Later veranderde het format enigszins.

Ik ben van plan om de hele podcast-reeks hier opnieuw langs te laten komen, voorzien van volledige transcriptie. Mijn intenties daarmee zijn:

  • mezelf herinneren, en terugkijken op de meningen en perspectieven die we destijd hanteerden
  • het opnieuw onder de aandacht brengen van de podcast, want er zaten echt razendinteressante episodes bij
  • het reflecteren op de meningen en inzichten van weleer, en te overwegen hoe ik er nu over denk en naar kijk.