Nobelematch.nl: Kom van je luie reet!

Kom van je luie reet en ga naar nobelematch.nl. Bob Ross wacht op je!

Jasmijn Andringa (met mij geportretteerd in Bright 21) heeft Nobelematch.nl gelanceerd, ter ondersteuning van stichting NoBEL. Check de video van een nep-Bob Ross, die wel hele bijzondere dingen schildert en kom van je luie reet!

lomaykaподдержка интернет сайтов яндекс