Nobelematch.nl: Kom van je luie reet!

Kom van je luie reet en ga naar nobelematch.nl. Bob Ross wacht op je!

Jasmijn Andringa (met mij geportretteerd in Bright 21) heeft Nobelematch.nl gelanceerd, ter ondersteuning van stichting NoBEL. Check de video van een nep-Bob Ross, die wel hele bijzondere dingen schildert en kom van je luie reet!

lomaykaподдержка интернет сайтов яндекс

Author: lykle

Kalm, nieuwsgierig en vastberaden. Stelt de juiste vragen als dagvoorzitter/moderator.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.