(Dutch) ‘Wie WikiLeaks wil bestrijden, snapt niks van internet’

Amplify’d from www.rug.nl


Dat overheden en burgers zo geschokt reageren op de onthullingen van WikiLeaks, laat zien dat de impact van digitalisering nog altijd wordt onderschat. ‘Wie schrikt van WikiLeaks, heeft sinds de opkomst van het internet zitten suffen. De lessen die men uit deze zaak zou kunnen en moeten trekken, had men al veel eerder kunnen trekken,’ stelt IT-jurist dr.mr. Kees de Vey Mestdagh van de Rijksuniversiteit Groningen. Oprukkende digitalisering dwingt overheden zich bescheidener op te stellen. En burgers moeten nu eindelijk eens écht digitaal volwassen worden, vindt de RUG-jurist.

Dat staten en burgers zo geschokt reageren op WikiLeaks, laat zien dat ze niet werkelijk begrijpen wat er aan de hand is, aldus De Vey Mestdagh. ‘Bij dieren noemen we zoiets overspronggedrag, een term van bioloog Niko Tinbergen. Als een vogel niet weet of hij moet aanvallen of vluchten, gaat ‘ie zijn veren poetsen. Mensen krabben op hun hoofd als ze in verwarring zijn. Datzelfde zien we in de reactie op WikiLeaks.’ Overheden twijfelen nog tussen reguleren en privatiseren: ofwel digitale ontwikkelingen aan banden leggen, ofwel ze volledig vrij laten. Die twijfel laat zien dat een gedegen analyse ontbreekt, meent De Vey Mestdagh.

Ondertussen moeten burgers het vacuüm dat ontstaat door het terugtreden van de overheid zélf invullen, vindt De Vey Mestdagh. ‘Zij moeten zich verdiepen in anonimisering en encryptie en zo de bescherming van hun vrijheden zelf ter hand nemen. De staat kan hierbij een rol spelen, door deze ontwikkeling via onderwijs, voorlichting, onderzoek en infrastructurele voorzieningen te stimuleren. Dat is de positieve benadering van het onderwerp die nog veel te weinig gehoord wordt. Globalisering en digitalisering bieden de burger de mogelijkheid om werkelijk volwassen en onafhankelijk te worden en zelf verantwoordelijkheid te nemen.’

Read more at www.rug.nl

 

fast-goраскрутить сайт в ростове