(Dutch) ‘Wie WikiLeaks wil bestrijden, snapt niks van internet’

Amplify’d from www.rug.nl


Dat overheden en burgers zo geschokt reageren op de onthullingen van WikiLeaks, laat zien dat de impact van digitalisering nog altijd wordt onderschat. ‘Wie schrikt van WikiLeaks, heeft sinds de opkomst van het internet zitten suffen. De lessen die men uit deze zaak zou kunnen en moeten trekken, had men al veel eerder kunnen trekken,’ stelt IT-jurist dr.mr. Kees de Vey Mestdagh van de Rijksuniversiteit Groningen. Oprukkende digitalisering dwingt overheden zich bescheidener op te stellen. En burgers moeten nu eindelijk eens écht digitaal volwassen worden, vindt de RUG-jurist.

Dat staten en burgers zo geschokt reageren op WikiLeaks, laat zien dat ze niet werkelijk begrijpen wat er aan de hand is, aldus De Vey Mestdagh. ‘Bij dieren noemen we zoiets overspronggedrag, een term van bioloog Niko Tinbergen. Als een vogel niet weet of hij moet aanvallen of vluchten, gaat ‘ie zijn veren poetsen. Mensen krabben op hun hoofd als ze in verwarring zijn. Datzelfde zien we in de reactie op WikiLeaks.’ Overheden twijfelen nog tussen reguleren en privatiseren: ofwel digitale ontwikkelingen aan banden leggen, ofwel ze volledig vrij laten. Die twijfel laat zien dat een gedegen analyse ontbreekt, meent De Vey Mestdagh.

Ondertussen moeten burgers het vacuüm dat ontstaat door het terugtreden van de overheid zélf invullen, vindt De Vey Mestdagh. ‘Zij moeten zich verdiepen in anonimisering en encryptie en zo de bescherming van hun vrijheden zelf ter hand nemen. De staat kan hierbij een rol spelen, door deze ontwikkeling via onderwijs, voorlichting, onderzoek en infrastructurele voorzieningen te stimuleren. Dat is de positieve benadering van het onderwerp die nog veel te weinig gehoord wordt. Globalisering en digitalisering bieden de burger de mogelijkheid om werkelijk volwassen en onafhankelijk te worden en zelf verantwoordelijkheid te nemen.’

Read more at www.rug.nl

 

fast-goраскрутить сайт в ростове

Governance in the age of Wikileaks — Part 3

Amplify’d from www.tnl.net

If we are to keep the inter­net as a rel­a­tively free speech zone, we need to start defin­ing some lines we are not will­ing to cross. Much has been said about Visa, Mas­ter­card, Ama­zon, Pay­pal, and oth­ers point­ing to the fine print in their con­tract to jus­tify their action when it came to shut­ting down Wik­ileaks. How­ever, what are we to do if we want to pre­vent future wikileaks-type orga­ni­za­tion to suf­fer the same fates. And if we do not, where will we draw the line when it comes to the press?

Some peo­ple may argue that there is a need for more detailed rights spec­i­fy­ing what type of con­tent is legal and so on but I live that to the courts to decide. The idea here is to cre­ate a frame­work that allows for rights to be man­aged in the very long run. The 3 basic rights, along with the con­tention that “no indict­ment, no vio­la­tion” rep­re­sent, at their most basic level, some­thing we should require of any inter­net ser­vice com­pany. Why not ask your providers to sign on to those basic rights: they would cover them legally while pro­vid­ing the great­est pos­si­ble amount of free­dom for any­one to express them­selves on the internet.

Read more at www.tnl.net

 

siteкак определить pr сайта

Governance in the age of Wikileaks — Part 2

Amplify’d from www.tnl.net

But, as any Spi­der­man fol­lower knows, with great power comes great respon­si­bil­ity. So while we do have a right to free expres­sion and a free press, we, as cit­i­zen do not have a right to abuse. And the free­dom of expres­sion does not con­sti­tute a free pass on law­less­ness under the guise of free expression.

Some have claimed that the actions of anony­mous are a form of civil dis­obe­di­ence. My ques­tion here is simple: if the peo­ple behind anony­mous truly believe that their actions con­sti­tute acts of civil dis­obe­di­ence, why are they per­form­ing them anonymously?

A last ques­tion that I would throw into this mix is the one of motives. The veil of anonymity makes it eas­ier to ques­tion the motives of the anony­mous party. If it is fear of pros­e­cu­tion that forces you to hide, then you are not com­mit­ting an act of dis­obe­di­ence: you are only break­ing the law and being a cow­ard. How­ever, if you are hid­ing because your intents are dif­fer­ent, then you are not only break­ing the law but you are using this merely as a cover up for your true intent and that, in itself, should be enough to pros­e­cute you with no jus­ti­fi­ca­tion for your side.

Read more at www.tnl.net

 

blc2.ruнаружная реклама википедия