Governance in the age of Wikileaks — Part 1

Amplify’d from www.tnl.net

To date, the odd­est thing I have noticed is that Wik­ileaks, the orga­ni­za­tion, has yet to be charged with any crime yet many actors unre­lated to it have taken its cause to per­form crim­i­nal acts. First and fore­most has been the response from oppo­nents of wik­ileaks. To assume that Ama­zon, Visa, Mas­ter­card, Post­Fi­nance, and Dyn­DNS did not receive some level of exter­nal pres­sure is to be fairly naïve: while each com­pany has found, in its own way a jus­ti­fi­ca­tion for its behav­ior but the com­bined action seems to point to pres­sures being applied out­side of legal channels.

So if Wik­ileaks broke some laws, why not indict it in a court of law, allow­ing it the appro­pri­ate due process. And if it didn’t, why were pres­sures applied? The pre­sump­tion of inno­cence is a cher­ished right in the United States and the United States sup­ports the exten­sion of such a right to the inter­net. So let’s let wik­ileak have its day in court or stop its per­se­cu­tion through non-legal means.

Read more at www.tnl.net

 

electro-buyпродвижение сайтов москва тут

(Dutch) Wikileaks moet stoppen

In de lijn van Clay Shirky: dit (Wikileaks) is alleen goed omdat het ons dwingt tot verandering van wetten en gedrag.

Amplify’d from www.nu.nl

Het revolutionaire initiatief van de groep internetactivisten rond Julian Assange heeft alleen bestaansrecht als westerse burgers zo snel mogelijk de fakkel overnemen. Door Arjan Dasselaar.

Iets willen vereist het nemen van verantwoordelijkheid. Je opstellen als actieve burger die met zorg zijn of haar stem uitbrengt en vervolgens volksvertegenwoordigers kritisch blijft volgen en benaderen, kost heel wat meer moeite dan op ‘Retweet’ drukken.

Dat geldt in nog sterkere mate voor onze volksvertegenwoordigers. In een indirecte democratie – waar ik overigens geen voorstander van ben – zijn zij meer dan medeplichtig aan de huidige, onvolkomen status quo.

Tenzij alle politici die nu hard juichen rond Wikileaks binnen drie maanden met concrete wetsvoorstellen komen, bijvoorbeeld om de WOB flink te verruimen, zijn ze definitief ontmaskerd als vijanden van een open overheid.

Read more at www.nu.nl

 

games for mobileпроверить тиц pr

WikiLeaks Defectors About To Launch OpenLeaks

Wikileaks already changed strategy. this is about characters clashing.

Amplify’d from techcrunch.com

OpenLeaks will be structured a bit differently than WikiLeaks. It will be designed to accept leaks in a secure and anonymous manner, but won’t publish them itself. Instead, OpenLeaks will work with other publishers, including newspapers and websites around the world, which will asses the newsworthiness of any leaked documents, and edit and redact them as appropriate before releasing them.

Read more at techcrunch.com

 

сайтпродвижения сайта дешево