Kom jij ook naar de PKM Summit 2024? – De watte?

Ik denk dat iedereen die regelmatig informatie en kennis verzamelt en verwerkt tot nieuwe producten (adviezen, teksten, presentaties, noem maar op) er wat aan heeft om voor zichzelf een Persoonlijk Kennismanagement-systeem in te richten, of de bestaande werkwijze te verbeteren. Kom daarom naar de PKM Summit in Utrecht!

Ik kijk erg uit naar de PKM Summit 2024, die ik samen met Martijn Aslander, Ton Zijlstra en Kim van den Berg aan het organiseren ben. Ik ben de afgelopen paar jaar namelijk erg enthousiast geworden over PKM. Ik denk dat het mijzelf erg kan helpen, en heel veel anderen ook.

Wat is PKM dan?

Ja, dat was ik even vergeten toen we een naam kozen voor het event. Want die afkorting zegt alleen maar iets voor de mensen die er al in geinteresseerd zijn. Maar niet de mensen die er het meest aan zullen hebben… En als je niet weet wat het is, kun je ook niet besluiten of het interessant voor je is.

Persoonlijk Kennismanagement (PKM) verwijst naar het proces van het effectief beheren van de eigen kennis, informatie en leeractiviteiten. Het omvat het organiseren, opslaan, ophalen en gebruiken van kennis en informatie voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. PKM heeft als doel de individuele productiviteit, creativiteit en besluitvaardigheid te verbeteren door het verwerven, verwerken en toepassen van kennis te vergemakkelijken. (Bron: ChatGPT)

Voor wie is PKM interessant?

Nouja, eigenlijk wel voor heel veel mensen. Want iedereen die regelmatig grote hoeveelheden informatie en kennis verwerkt tot eindproducten, kan er iets aan hebben. En meestal heb je dan ook al een werkwijze, die je met meer inzicht in PKM verder zou kunnen verbeteren. Hoewel Persoonlijk Kennismanagement (PKM) misschien formeel klinkt en enige moeite kost om te implementeren, zijn er verschillende dwingende redenen waarom een PKM-aanpak zeer voordelig kan zijn in je werk en privéleven:

  • Verbeterde productiviteit: PKM helpt je bij het organiseren en prioriteren van informatie, taken en projecten, wat leidt tot een hogere productiviteit en efficiëntie. Door een gestructureerd systeem te hebben voor het beheren van kennis en workflow, hoef je minder tijd besteden aan het zoeken naar informatie en kun je je beter concentreren op taken met een hoge prioriteit.
  • Betere besluitvorming: Met een goed beheerde kennisbank heb je toegang tot relevante informatie en inzichten die uw besluitvormingsproces kunnen ondersteunen. PKM stelt u in staat om gegevens te analyseren, opties af te wegen en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van bewijs en ervaringen uit het verleden.
  • Voortdurend leren en groei: PKM moedigt levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling aan door het verwerven, samenvatten en toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden te vergemakkelijken. Door actief op zoek te gaan naar nieuwe informatie en na te denken over je ervaringen, kun je op de hoogte blijven van trends in de sector, je expertise uitbreiden en je aanpassen aan veranderende omstandigheden.
  • Verbeterde samenwerking en communicatie: Effectieve PKM-gewoontes stellen je in staat om kennis te delen, samen te werken met anderen en deel te nemen aan praktijkgemeenschappen. Door inzichten en expertise bij te dragen, kun je zinvolle verbindingen tot stand brengen, relaties opbouwen en collectieve intelligentie gebruiken om problemen op te lossen en te innoveren.
  • Minder overvloed aan informatie: In het huidige digitale tijdperk worden we overspoeld met enorme hoeveelheden informatie uit verschillende bronnen. PKM helpt je om de overvloed aan informatie te filteren, samen te stellen en te beheren door je te richten op wat relevant en bruikbaar is. Door strategieën zoals selectieve aandacht en informatie triage toe te passen, kun je cognitieve overbelasting voorkomen en mentale helderheid behouden.
  • Verhoogde creativiteit en innovatie: Door verschillende informatiebronnen te synthetiseren en verbanden te leggen tussen schijnbaar ongerelateerde ideeën, stimuleert PKM creativiteit en innovatie. Door jezelf bloot te stellen aan een breed scala aan perspectieven en disciplines, kun je nieuwe inzichten ontdekken, innovatieve oplossingen genereren en buiten de gebaande paden denken.
  • Persoonlijke empowerment en autonomie: PKM stelt je in staat om controle te nemen over jouw eigen leer- en ontwikkelingsproces. Door jouw kennismanagementproces in eigen handen te nemen, kun je het afstemmen op jouw unieke behoeften, voorkeuren en leerstijl. Deze autonomie bevordert een gevoel van effectiviteit en vertrouwen in uw capaciteiten om complexe uitdagingen aan te gaan en uw doelen te bereiken.
Samenvattend: hoewel het implementeren van een PKM-aanpak aanvankelijk veel inspanning en discipline vergt, wegen de voordelen op lange termijn ruimschoots op tegen de kosten. Door te investeren in jouw eigen kennismanagement en leertraject, kun je jezelf helpen om beter jouw eigen plek in deze drukke wereld in te nemen en een sterke(re) bijdrage te leveren aan de wereld om je heen, in welke vorm dan ook.

Zin gekregen?

Het is niet duur om deel te nemen (€199,- excl administratiekosten). Maak die twee dagen vrij in jouw agenda en til jezelf op een hoger plan! Ga naar de site van de PKM Summit voor meer info en tickets.

Danny Mekić:”Technologie moet worden ingezet om de samenleving te verbeteren en niet om mensen te vervangen of te controleren.”

Danny Mekić is niet makkelijk te pakken te krijgen, maar het lukte uiteindelijk wel. Jaren geleden troffen we elkaar zo nu en dan tijdens congressen, en hij is nog steeds (veel) jonger dan veel van de andere interessante mensen in de wereld van (digitale) technologie. We hadden eigenlijk te weinig tijd, want veel van de punten die Danny inbracht, verdienen meer rust en ruimte. Dus reken op een volgepakt uur met privacy-gerelateerde onderwerpen!

Danny Mekić is niet makkelijk te pakken te krijgen, maar het lukte uiteindelijk wel. Jaren geleden troffen we elkaar zo nu en dan tijdens congressen, en hij is nog steeds (veel) jonger dan veel van de andere interessante mensen in de wereld van (digitale) technologie. We hadden eigenlijk te weinig tijd, want veel van de punten die Danny inbracht, verdienen meer rust en ruimte. Dus reken op een volgepakt uur met privacy-gerelateerde onderwerpen!

Wat is het probleem met het gebruik van technologie in de samenleving?

Het probleem met het gebruik van technologie in de samenleving is dat het leidt tot ontmenselijking, en dat is niet de schuld van de technologie maar eerder van het gebrek aan respect en zorg voor elkaar.

Wat is het probleem met de toenemende complexiteit van de samenleving?

Het probleem met de toenemende complexiteit van de samenleving is dat het te moeilijk wordt voor mensen om het te begrijpen, met wetten en uitzonderingen die er elke dag bijkomen en websites van overheden die steeds complexer worden.

Wat is het potentiële probleem van ons digitale geheugen?

Het potentiële probleem met ons digitale geheugen is dat het niets vergeet, in tegenstelling tot ons menselijk geheugen, en dat we in de toekomst negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de hoeveelheid gegevens die we hebben verzameld en opgeslagen.

Luister de podcast hier op Springcast.fm of op Spotify:

Continue reading “Danny Mekić:”Technologie moet worden ingezet om de samenleving te verbeteren en niet om mensen te vervangen of te controleren.””

Arjan Broere:”Ik zie dat kenniswerkers geen afspraken maken en niet normatief zijn.”

Dit is een mooi gesprek met Arjan Broere. Reflecteren op wat je elke dag hebt gedaan, kan je helpen om objectief te zien wat je hebt bereikt en om een index te maken voor toekomstige referentie. Het kan ook helpen bij het stellen van prioriteiten en het identificeren van patronen of gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Meer dan 14 jaar geleden volgde ik een cursus Getting Things Done, die werd gegeven door Taco Oosterkamp. Het had veel impact op mijn manier van werken, maar leverde ook regelmatig het gevoel op dat ik het niet goed genoeg deed…. Iedereen die to-do-lijstjes maakt, herkent dat waarschijnlijk wel. Nu mocht ik één van de opvolgers van Taco interviewen voor de Podcast Digitale Fitheid. En niet zomaar één. Arjan Broere is een zeer ervaren trainer, maar ook schrijver van talloze boeken, waaronder “Ons werk is stuk“, dat zo goed beschrijft hoe en waarom onze manier van werken niet meer past bij deze tijd.

Het werd een mooi gesprek, waarin Arjan en Martijn elkaar (logischerwijs) vaak aanvulden.

Waarom richten Martijn en Arjan zich liever op het helpen van individuen met digitale fitheid in plaats van teams?

Martijn en Arjan richtten zich op het helpen van individuen met digitale fitheid omdat het makkelijker is om een individu te helpen, omdat ze direct aangesproken kunnen worden en om hulp kunnen vragen als ze vastlopen. Teams zijn complexer, omdat ze bestaan uit een mix van individuen met verschillende behoeften en motivaties.

Daily notes: Waarom is het belangrijk om na te denken over wat je elke dag hebt gedaan?

Reflecteren op wat je elke dag hebt gedaan, kan je helpen om objectief te zien wat je hebt bereikt en om een index te maken voor toekomstige referentie. Het kan ook helpen bij het stellen van prioriteiten en het identificeren van patronen of gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Luister de podcast hier op Springcast. of op Spotify

Continue reading “Arjan Broere:”Ik zie dat kenniswerkers geen afspraken maken en niet normatief zijn.””