(Dutch) Onrechtmatige publicaties – ‘Het Monster Van Riga’ kopt De Telegraaf – mag dat?

Nog een teken dat onze maatschappij heel erg anders is dan pakweg twintig jaar geleden: redacties van kranten nemen steeds minder verantwoordelijkheid voor de invloed van hun publicaties.

Amplify’d from mkoedooder.devos.eu
Iedere publicatie moet dus steeds weer opnieuw op zijn eigen merites worden beoordeeld. Er dienst steeds een concrete ( dubbele)  belangenafweging plaats te vinden. Des te zakelijker, informatiever en neutraler de berichtgeving, des te groter is de kans dat de inbreuk op de privacy is toegestaan. En daar schort het in de berichtgeving over deze zaak wel eens aan. Uiteraard dienen enorme zedendelicten onder de aandacht van het publiek te worden gebracht, maar bij de manier waarop kan, om meerdere redenen zo nu en dan een vraagteken worden geplaatst. Er zijn op dit moment nog maar weinig feiten bekend, er worden niet alleen publicaties over verdachten gepubliceerd, maar ook foto’s van personen waarvan door de politie uitdrukkelijk wordt gezegd dat ze juist geen verdachten zijn. Er worden allerlei niet-zakelijke berichten gepubliceerd, die zo nu en dan ‘ophitserig te noemen zijn, of, erger, de direct betrokkenen – de ouders – in een nog grotere staat van verwarring kunnen brengen dan nu al het geval is en verder volkomen onschuldige partijen – de medewerkers van de crèches die van niets weten en onschuldig zijn – in gevaar kunnen brengen (‘Personeel Hofnarretje uitgejoeld en bedreigd’). Zelfs kan de veroordeling van de verdachte dan wel de strafmaat negatief worden beïnvloed, doordat de strafadvocaten zich met succes zullen kunnen beroepen op een veroordeling door de media, zodanig dat onpartijdige rechtspraak in hun ogen onmogelijk is geworden. In het juridische bedrijf worden in zaken als de onderhavige meestal weloverwogen, genuanceerde afwegingen gemaakt. In de krant zeker niet altijd.   

Read more at mkoedooder.devos.eu

 

dlya-minecraftреклама услуг в интернете

Author: lykle

Kalm, nieuwsgierig en vastberaden. Stelt de juiste vragen als dagvoorzitter/moderator.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.