(Dutch) Onrechtmatige publicaties – ‘Het Monster Van Riga’ kopt De Telegraaf – mag dat?

Nog een teken dat onze maatschappij heel erg anders is dan pakweg twintig jaar geleden: redacties van kranten nemen steeds minder verantwoordelijkheid voor de invloed van hun publicaties.

Amplify’d from mkoedooder.devos.eu
Iedere publicatie moet dus steeds weer opnieuw op zijn eigen merites worden beoordeeld. Er dienst steeds een concrete ( dubbele)  belangenafweging plaats te vinden. Des te zakelijker, informatiever en neutraler de berichtgeving, des te groter is de kans dat de inbreuk op de privacy is toegestaan. En daar schort het in de berichtgeving over deze zaak wel eens aan. Uiteraard dienen enorme zedendelicten onder de aandacht van het publiek te worden gebracht, maar bij de manier waarop kan, om meerdere redenen zo nu en dan een vraagteken worden geplaatst. Er zijn op dit moment nog maar weinig feiten bekend, er worden niet alleen publicaties over verdachten gepubliceerd, maar ook foto’s van personen waarvan door de politie uitdrukkelijk wordt gezegd dat ze juist geen verdachten zijn. Er worden allerlei niet-zakelijke berichten gepubliceerd, die zo nu en dan ‘ophitserig te noemen zijn, of, erger, de direct betrokkenen – de ouders – in een nog grotere staat van verwarring kunnen brengen dan nu al het geval is en verder volkomen onschuldige partijen – de medewerkers van de crèches die van niets weten en onschuldig zijn – in gevaar kunnen brengen (‘Personeel Hofnarretje uitgejoeld en bedreigd’). Zelfs kan de veroordeling van de verdachte dan wel de strafmaat negatief worden beïnvloed, doordat de strafadvocaten zich met succes zullen kunnen beroepen op een veroordeling door de media, zodanig dat onpartijdige rechtspraak in hun ogen onmogelijk is geworden. In het juridische bedrijf worden in zaken als de onderhavige meestal weloverwogen, genuanceerde afwegingen gemaakt. In de krant zeker niet altijd.   

Read more at mkoedooder.devos.eu

 

dlya-minecraftреклама услуг в интернете

(Dutch) Commissie Auteursrecht wijst voorontwerp wet auteurscontractenrecht af!

grrrr

Amplify’d from mkoedooder.devos.eu
Op 14 oktober 2010 verscheen het advies van de Commissie Auteursrecht over het voorontwerp van wet inzake het auteurscontractenrecht. De Commissie, die de Minister adviseert over auteursrechtelijke kwesties, wijst het voorontwerp af, maar komt ook met een minder ingrijpend alternatief voorstel.
Maar de Commissie komt ook met een alternatief. Zij is het met de Minister eens, dat voorkomen moet worden dat exploitanten meer en langduriger rechten verwerven dan zij kunnen of willen exploiteren. Maar om dat doel te bereiken kan met een duidelijke non-usus regeling worden volstaan. Gebruikt de exploitant het werk gedurende een langere periode niet, dan keren de niet of onvoldoende geëxploiteerde bevoegdheden weer terug naar de auteur.  Om het beroep van de auteur op een dergelijke bepaling  te vereenvoudigen, zou de bewijslast moeten worden omgedraaid, in die zin dat het de exploitant is die zal moeten bewijzen dat hij wél voldoende heeft geëxploiteerd. Wat ‘voldoende’ exploiteren is kan door de branche worden vastgesteld, bij Amvb of via een bewijsregel. Een non-usus regeling dient bovendien niet alleen van toepassing te zijn op de relatie maker – exploitant, maar moet door de maker ook tegen een derde (rechtsopvolger dan wel sub licentienemer) kunnen worden ingeroepen. Wordt dit alles (samengevat als: ‘koop breekt geen exploitatieplicht’) geregeld, dan zijn de hiervoor genoemde, veel ingrijpender maatregelen volgens de Commissie niet langer noodzakelijk. Het ziet er naar uit dat het realiseren van het auteurscontractenrecht nog een lange weg te gaan heeft.Read more at mkoedooder.devos.eu
 

freevzlom.comподдержка сайта услуги