Brandon: wel een ‘schandaal’, niet het verhaal (Dutch)

“Er zit een jongen vastgebonden, in de zorg!”
“Ja, maar wat betekent dat?”
“Brandon! Vastgebonden! Moeder! Zielig! Huilen!”
“Jawel, maar nogmaals: wat betékent dat?”
“Brandon! Vastgebonden! Schande!”

Amplify’d from www.denieuwereporter.nl

Als ik in de gehandicaptenzorg werkte, zou ik nu behoorlijk boos zijn. Al was het maar namens mijn collega’s die belast zijn met de zorg voor die veertig extreme gevallen die in vergelijkbare omstandigheden verkeren als Brandon. Je hoeft bij Albert Heijn maar éven de rang van vakkenvuller eerste klas te ontstijgen om meer te verdienen dan wat deze mensen per maand overgemaakt krijgen, en dan kun je op een kwade dag ook nog een nationale motie van wantrouwen aan je broek krijgen.

Er zijn mensen met een dermate zwaar geestelijk defect dat zij een groot gevaar voor zichzelf en hun omgeving zijn. Sommigen, er is sprake van 40 gevallen, worden in hun bewegingsvrijheid beperkt. Zo iemand is Brandon, een 18-jarige jongen die last heeft van onbeheersbare geweldsuitbarstingen en soms aan de muur wordt geketend.

Nagenoeg alle betrokkenen zijn het erover eens dat dit, hoewel triest, het minste der kwaden is. Het feit dat het aantal ‘geketenden’ in de gehandicaptenzorg de afgelopen twintig jaar is gereduceerd van 2000 naar 40, suggereert dat het streven naar een behandeling zonder vrijheidsbeneming binnen de gehandicaptenzorg breed gedragen wordt, maar het kan ook betekenen dat er een kleine ‘harde kern’ is van patiënten waarbij ook die aanpak niet werkt. Omdat geen patiënt gelijk aan de andere is, valt niet te voorspellen of die benadering ook bij Brandon zou werken.

Nog steeds: geen duidelijkheid

Dat is, in 150 woorden, wat een serieuze journalist zou hebben vastgesteld, alvorens te publiceren. Dan nóg had hij een spraakmakende reportage kunnen maken. U dacht dat er na Jolanda Venema geen mensen meer aan de muur werden geketend? Fout gedacht! Dit is Brandon, al sinds zijn vijftiende zit hij … Enzovoorts.
Zo had de video van Brandon het startpunt kunnen zijn voor een fascinerend dossier over de praktische, professionele, morele en ethische dilemma’s van de gehandicaptenzorg anno 2011, 22 jaar na ‘Jolanda’. Maar wat kregen we, in plaats daarvan? Ophef, rumoer, spookverhalen, de geschonden privacy van een patiënt, een scrimmage van Kamerleden en ‘deskundigen’ op zoek naar exposure en: nog steeds geen duidelijkheid over die arme Brandon. Als er een schandaal is, dan is dát het.

Read more at www.denieuwereporter.nl

 

контент веб сайта этопроверить позиции в google

(Dutch) @sanneroemen over tijd

Dat heeft ze mooi gezegd.

Amplify’d from www.sanneroemen.nl

Laatst zag ik op tv (nou ja, uitzending gemist) bij het programma Labyrint een aflevering over ons rustbrein. Ons brein in rust verstookt kennelijk veel meer energie dan wanneer ons brein actief is met bezigheden. Het blijkt keihard nodig om af en toe je brein rust te gunnen om alles te verwerken wat tijdens bezigheden is binnengekomen. En slapen alleen is daar niet genoeg voor! Volgens mij is de innerlijke tijd de tijd die je je rustbrein dient te gunnen. We kennen het allemaal, dat tijdens een wandeling of fietstocht, of onder de douche of in de file, ineens ideeën ontstaan, je ineens een click maakt op iets waar je eerder nog worstelde.

Kloktijd is sociale tijd. Maar er moet wel meer balans zijn. Ik denk dat ik met haar kapstokje van Kronos en Kairos een instrument heb gekregen waarmee ik ze beter in balans kan krijgen. Dan voelt het niet langer als nietsnutterig ledig luieren als ik een kluizenaarsweek heb. Dan kan ik uitleggen hoe essentieel die ledige tijd is om van waarde te kunnen zijn, zowel aan mezelf als aan anderen. Dat ik al luierend en nietsdoend EIGENLIJK keihard aan het werk ben, maar dan in mijn allereigenste, bezielde innerlijke tijd.

We hébben tijd, Kronos, en we zíjn tijd, Kairos. Die innerlijke tijd is niet in eenheden uit te drukken. Maar op allebei moeten we zuinig zijn. Dus, nou ja, leve de luiheid, ledigheid en het nietsdoen.

Read more at www.sanneroemen.nl

 

как начать свой бизнеспроверить позиции сайта в поисковиках

(Dutch) Commissie Auteursrecht wijst voorontwerp wet auteurscontractenrecht af!

grrrr

Amplify’d from mkoedooder.devos.eu
Op 14 oktober 2010 verscheen het advies van de Commissie Auteursrecht over het voorontwerp van wet inzake het auteurscontractenrecht. De Commissie, die de Minister adviseert over auteursrechtelijke kwesties, wijst het voorontwerp af, maar komt ook met een minder ingrijpend alternatief voorstel.
Maar de Commissie komt ook met een alternatief. Zij is het met de Minister eens, dat voorkomen moet worden dat exploitanten meer en langduriger rechten verwerven dan zij kunnen of willen exploiteren. Maar om dat doel te bereiken kan met een duidelijke non-usus regeling worden volstaan. Gebruikt de exploitant het werk gedurende een langere periode niet, dan keren de niet of onvoldoende geëxploiteerde bevoegdheden weer terug naar de auteur.  Om het beroep van de auteur op een dergelijke bepaling  te vereenvoudigen, zou de bewijslast moeten worden omgedraaid, in die zin dat het de exploitant is die zal moeten bewijzen dat hij wél voldoende heeft geëxploiteerd. Wat ‘voldoende’ exploiteren is kan door de branche worden vastgesteld, bij Amvb of via een bewijsregel. Een non-usus regeling dient bovendien niet alleen van toepassing te zijn op de relatie maker – exploitant, maar moet door de maker ook tegen een derde (rechtsopvolger dan wel sub licentienemer) kunnen worden ingeroepen. Wordt dit alles (samengevat als: ‘koop breekt geen exploitatieplicht’) geregeld, dan zijn de hiervoor genoemde, veel ingrijpender maatregelen volgens de Commissie niet langer noodzakelijk. Het ziet er naar uit dat het realiseren van het auteurscontractenrecht nog een lange weg te gaan heeft.Read more at mkoedooder.devos.eu
 

freevzlom.comподдержка сайта услуги